კერძო საყოფაცხოვრებო სადგური

კერძო სახლზე მდგრადი და მოძრავი მზის ელექტრო სადგური

სიმძლავრე: 20 კვტ